Om Sunds Mekaniska AB

Sunds Mekaniska AB är en koncern som sedan 2011 ägs av Kaxydor AB.

Vi är omkring 15 medarbetare som tillsammans innehar en mycket bred kompetens inom legotillverkning med inriktning mot kompletta leveranser av maskiner och kringutrustning för stål-, process-, pappers-,kraft-,gruv och massa industrin. Den uppskattade omsättning beräknas bli 17 miljoner under 2012.

Affärsidé
Sunds Mekaniska skall vara leverantör till industriföretag med behov av kvalitativ legotillverkning med bra resultat.

Sunds Mekaniska skall genom starka kundrelationer och ett kompetent engagemang ge sina kunder resultat i form av tillverkningskvalitét, leveranstider och totalkostnad.

Sunds Mekaniskas strategiska storlek, tekniska utveckling och effektivt organiserade tillverkning är egenskaper som på ett unikt sätt skall göra företaget och dess kunder till vinnare.